Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Busana Nasional

 

Upacara peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2023 dilaksanakan oleh KS beserta Bapak/ibu guru dan karyawan serta siswa UPT SMPN 2 Sutojayan di lapangan dengan penuh hidmat. Bertindak sebagai pembina upacara Bapak Cahyo Rohmadiyanto, S.Pd. M.Pd. selaku kepala sekolah. Dalam amanatnya beliau menyampaikan hendaknya kita harus mampu memahami nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas kehidupan berbangsa, juga jangan lupa esensi dari memperingati hari lahir Pancasila ini dapat mengetuk hati sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Usai upacara di lapangan, dilanjutkan mengikuti upacara di istana negara secara virtual.
Sejatinya memang bukan hanya sekadar menghafalkan kelima sila yang ada dalam Pancasila. Negara tercinta ini tidak hanya membutuhkan itu saja.
Bukti Nyata apa yang telah kita berikat pada negeri ini sebagai wujud pengamal sila-sila Pancasila.

Pancasila Selalu Dihati…
Spada Jaya Tempat Berbakti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *